Categories
News

วิธีการสังเกตุว่าผู้ป่วยกำลังเกิดภาวะขาดสารอาหาร ต้องหา อาหารเพื่อสุขภาพ มาฟื้นฟูร่างกาย

วิธีการสังเกตุว่าผู้ป่วยกำลังเกิดภาวะขาดสารอาหาร ต้องหา อาหารเพื่อสุขภาพ มาฟื้นฟูร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ จำเป็นต่อร่างกายของทุกคน โดยเฉพาะในผู้ป่วย ปัญหาในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้สูงอายุที่มีอาการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้น้อยลง อาจจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงหรือร่างกายขาดสารอาหารได้

Categories
News

วิธีการให้อาหารทางสายยาง

วิธีการให้อาหารทางสายยาง เป็นวิธีการให้อาหารเมื่อมีปัญหาในการให้อาหารทางปาก แต่ระบบทางเดินอาหารยังทำหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ การย่อยและการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดี แต่ผู้ป่วยมีปัญหา เช่น กลืนลำบาก กลืนแล้วสำลัก ร่างกายอ่อนเพลียมาก รับประทานอาหารไม่ได้หรือรับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอ ขาดอาหาร ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว เช่น โรคทางสมอง หรือได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับปาก