Categories
News

ความแตกต่างระหว่าง Invisalign VS การจัดฟันแบบเหล็ก

ความแตกต่างระหว่าง Invisalign VS การจัดฟันแบบเหล็ก การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก อินวิสไลน์ (Invisalign) คืออะไร
การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก คือ การใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใส และช่วยให้ฟันคุณจัดเรียงได้สวยงามสามารถถอดออกได้ มีความพิถีพิถันซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่าง Invisalign VS การจัดฟันแบบเหล็ก

สุขภาพเหงือก ดีขึ้น
การทำความสะอาด ง่ายขึ้น
ทำให้การเคี้ยวและการพูด ดีขึ้น
ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ และผิดปกติของการสวมใส่

การจัดฟันด้วยเทคนิคนี้ ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังจัดฟันอยู่ด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส ซึ่งฟันแต่ละชุดจะค่อยๆ จัดเรียงกันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อภายในช่องปาก ทำให้การแปรงฟัน และการทานอาหารของคุณไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายในขณะแปรงฟันหรือรับประทานอาหาร ช่วยลดการเกิดฟันผุและโรคเหงือก ซึ่งโดยเฉลี่ยการจัดฟันด้วยเทคนิคนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กประมาณ 30% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละราย

ทำความเข้าใจกับ Step การจัดฟัน

เมื่อต้องเข้ารับการจัดฟันแบบ Invisalign ทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้น หลังจากนั้นจะทำแบบพิมพ์ปากเพื่อไปทำเครื่องมือจัดฟันแบบใสผ่านเทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพ 3 มิติ และจัดทำเครื่องมือจัดฟันแบบใสขึ้นมาเป็นชุด ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล (จำนวนชุดของเครื่องมือจัดฟันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยทันแพทย์จะเป็นผู้กำหนด) เมื่อได้รับเครื่องมือจัดฟันแบบใสชุดแรก และเริ่มจัดฟัน ควรเข้ามาพบทันตแพทย์ตามนัดเพื่อดูความคืบหน้าของการจัดเรียงฟัน พร้อมเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันชุดใหม่ ซึ่งเครื่องมือแต่ละชุดที่เปลี่ยนนั้นจะทำให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้ และเมื่อกระบวนการจัดฟันแบบใสได้สำเร็จ คุณยังต้องใส่เครื่องคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออก หรือเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดไว้นั่นเอง